MEGHÍVÓ KÖTVÉNYTULAJDONOSI GYŰLÉSRE - 2023. július 12. napja 14:00 óra

2023.07.07.

MEGHÍVÓ KÖTVÉNYTULAJDONOSI GYŰLÉSRE - 2023. július 12. napja 14:00 óra

MEGHÍVÓ AZ OPTIMUM SOLAR ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ’OPTIMUM SOLAR NKP KÖTVÉNY 2027/I.’ ELNEVEZÉSŰ,
HU0000359658 ISIN KÓDÚ KÖTVÉNY VONATKOZÁSÁBAN TARTANDÓ
KÖTVÉNYTULAJDONOSI GYŰLÉSRE

Tisztelt Kötvénytulajdonosok!

Az Optimum Solar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 53. 6. em.; cégjegyzékszám: 01-10-141967; adószám: 27193932-2-43; a továbbiakban: „Társaság” vagy „Kibocsátó”) mint kibocsátó képviseletében jelen meghívó megküldésével – a 2020. október 12. napján kelt információs dokumentum (a továbbiakban: „Információs Dokumentum”) alapján összehívjuk a Kötvénytulajdonosi Gyűlést a Társaság által kibocsátott Optimum Solar NKP Kötvény 2027/I.’ elnevezésű, HU0000359658 ISIN kódú kötvények (a továbbiakban: „Kötvények”) tekintetében.

A Kötvénytulajdonosi Gyűlés időpontja: 2023. július 12. napja 14:00 óra

A Kötvénytulajdonosi Gyűlés megtartása elektronikus úton, a Microsoft Teams, Webex vagy azokkal egyenértékű, audiovizuális kommunikációt lehetővé tevő program alkalmazásával történik, azzal, hogy annak pontos  elérési útja elektronikus úton (e-mailben) közvetlenül kerül megküldésre.

A Kötvénytulajdonosi Gyűlés tervezett napirendje:

  1. Hozzájárulás a Kötvénytulajdonosi Gyűlés megtartásához, illetve napirend elfogadásához.
  2. Levezető elnök, jegyzőkönyv-vezető, illetve a jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztása.
  3. Döntés a Standstill Megállapodás 6. sz. módosításának elfogadásáról, miszerint az Összes Standstill Megállapodást Sértő Esemény bekövetkezése miatt beállt jogkövetkezmények levonásának felfüggesztési határidejét 2023.07.18. napjáról a Felek meghosszabbítják 2023.08.18. napjáig.

A Kötvénytulajdonosi Gyűlés levezető elnökeként Lugos Rolandot, a Társaság igazgatósági tagját javasoljuk.

Figyelemmel a jelen meghívó kelte, illetve a Kötvénytulajdonosi Gyűlés tervezett időpontja közötti rövid időtartamra, a Kötvénytulajdonosi Gyűlés kizárólag akkor tartható meg és a jelen meghívó szerinti időpontban kizárólag abban az esetben hozhat határozatot, ha valamennyi részvételre jogosult Kötvénytulajdonos jelen van és a Kötvénytulajdonosok legalább egyhangúlag hozzájárulnak a Kötvénytulajdonosi Gyűlés megtartásához, a fenti 1. napirendi pont elfogadásának keretében.

A Kötvénytulajdonosi Gyűlésen való részvétel joga azt a Kötvénytulajdonost illeti meg, aki a Kötvénytulajdonosi Gyűlés időpontját megelőzően benyújtotta a Kötvénytulajdonosi minőségét igazoló dokumentumot.

A Kötvénytulajdonos a Kötvénytulajdonosi Gyűlésen meghatalmazottja útján képviseltetheti magát teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján. Bármely Kötvénytulajdonos meghatalmazottként járhat el egy másik Kötvénytulajdonos nevében.

Kérjük, hogy a jelen meghívó szerint megtartandó Kötvénytulajdonosi Gyűlésen szíveskedjen személyesen vagy meghatalmazottja útján a jelenlétét biztosítani.