MEGHÍVÓ KÖTVÉNYTULAJDONOSI GYŰLÉSRE - 2023. AUGUSZTUS 15. NAPJA 16:00 ÓRA

2023.08.03.

MEGHÍVÓ KÖTVÉNYTULAJDONOSI GYŰLÉSRE - 2023. AUGUSZTUS 15. NAPJA 16:00 ÓRA

OPTIMUM SOLAR ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ’OPTIMUM SOLAR NKP KÖTVÉNY 2027/I.’ ELNEVEZÉSŰ, HU0000359658 ISIN KÓDÚ KÖTVÉNY VONATKOZÁSÁBAN TARTANDÓ KÖTVÉNYTULAJDONOSI GYŰLÉSRE

Tisztelt Kötvénytulajdonosok!

Az Optimum Solar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 53. 6. em.; cégjegyzékszám: 01-10-141967; adószám: 27193932-2-43; a továbbiakban: „Társaság” vagy „Kibocsátó”) mint kibocsátó képviseletében jelen meghívó megküldésével – a 2020. október 12. napján kelt információs dokumentum (a továbbiakban: „Információs Dokumentum”) alapján összehívjuk a Kötvénytulajdonosi Gyűlést a Társaság által kibocsátott Optimum Solar NKP Kötvény 2027/I.’ elnevezésű, HU0000359658 ISIN kódú kötvények (a továbbiakban: „Kötvények”) tekintetében.

A Kötvénytulajdonosi Gyűlés időpontja: 2023. augusztus 15. napja 16:00 óra

A Kötvénytulajdonosi Gyűlés megtartása elektronikus hírközlő hálózat igénybevételével történik.

A Kötvénytulajdonosi Gyűlés tervezett napirendje:

  1. Hozzájárulás a Kötvénytulajdonosi Gyűlés megtartásához, illetve napirend elfogadásához.
  2. Levezető elnök, jegyzőkönyv-vezető, illetve a jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztása.
  3. Döntés az Információs Dokumentum kiegészítéséről, egyes fejezeteinek módosításáról, valamint új mellékletek elfogadásáról.
  4. Döntés a Kötvénytulajdonosok és a Kibocsátó között létrejött Standstill Megállapodás és annak összes módosítása megszüntetéséről.

A Kötvénytulajdonosi Gyűlés levezető elnökének és jegyzőkönyv-vezetőjének Lugos Rolandot, a Társaság igazgatósági tagját javasoljuk.

Figyelemmel a jelen meghívó kelte, illetve a Kötvénytulajdonosi Gyűlés tervezett időpontja közötti rövid időtartamra, a Kötvénytulajdonosi Gyűlés kizárólag akkor tartható meg és a jelen meghívó szerinti időpontban kizárólag abban az esetben hozhat határozatot, ha valamennyi részvételre jogosult Kötvénytulajdonos jelen van és a Kötvénytulajdonosok legalább egyhangúlag hozzájárulnak a Kötvénytulajdonosi Gyűlés megtartásához, a fenti 1. napirendi pont elfogadásának keretében.

A Kötvénytulajdonosi Gyűlésen való részvétel joga azt a Kötvénytulajdonost illeti meg, aki a Kötvénytulajdonosi Gyűlés időpontját megelőzően benyújtotta a Kötvénytulajdonosi minőségét igazoló dokumentumot.

A Kötvénytulajdonos a Kötvénytulajdonosi Gyűlésen meghatalmazottja útján képviseltetheti magát teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján. Bármely Kötvénytulajdonos meghatalmazottként járhat el egy másik Kötvénytulajdonos nevében.

Kérjük, hogy a jelen meghívó szerint megtartandó Kötvénytulajdonosi Gyűlésen szíveskedjen személyesen vagy meghatalmazottja útján a jelenlétét biztosítani.

Lugos Roland és Gorgyejev Rita

igazgatósági tag és cégvezető