JEGYZŐKÖNYV-KÖTVÉNYTULAJDONOSI GYŰLÉS

2023.08.18.

JEGYZŐKÖNYV-KÖTVÉNYTULAJDONOSI GYŰLÉS

OPTIMUM SOLAR ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ’OPTIMUM SOLAR NKP KÖTVÉNY 2027/I.’ ELNEVEZÉSŰ,
HU0000359658 ISIN KÓDÚ KÖTVÉNY VONATKOZÁSÁBAN TARTANDÓ KÖTVÉNYTULAJDONOSI GYŰLÉSRŐL SZÓLÓ JEGYZŐKÖNYV

A) A Kötvénytulajdonosi Gyűlés megtartásának módja: elektronikus hírközlő hálózat igénybevételével történő részvétel

B) A Kötvénytulajdonosi Gyűlés ideje: augusztus 15. napja 16:00 óra

C) A Kötvénytulajdonosi Gyűlésen jelen vannak (mindannyian elektronikus úton becsatlakozva):

  • az Optimum Solar Zrt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 53. 6. em.; cégjegyzékszám: 01-10-141967; a továbbiakban: „Kibocsátó”) mint Kibocsátó képviseletében a Kibocsátó igazgatóságának tagja és cégvezetője, Lugos Roland és Gorgyejev Rita, akik a társaság mai napon hatályos cégjegyzéki adatai szerint együttes cégjegyzési joggal jogosultak a Kibocsátót képviselni „Igazgatósági Tag” és cégvezető);
  • a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 55.) mint Kötvénytulajdonos képviseletében: Dávid Richárd;
  • az OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u.16.; cégjegyzékszám: 01-10-041585) mint Kötvénytulajdonos képviseletében: dr. Jámbor Éva és dr. Katus József;
  • az MBH Bank Nyrt. (székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38.; cégjegyzékszám: 01-10-040952; a cég korábbi elnevezése MKB Bank Nyrt.), mint Kötvénytulajdonos képviseletében: Sármai Dániel és Odri Ádám; valamint
  • az Equilor Alapkezelő Zrt. (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; cégjegyzékszám: 01-10-047344) mint Kötvénytulajdonos képviseletében: Bosnyák Zsolt.

D) Az Igazgatósági Tag a Kibocsátó nevében köszönti a megjelenteket és megnyitja a Kötvénytulajdonosi Gyűlést. Az Igazgatósági Tag a rendelkezésre álló dokumentumok alapján megállapítja, hogy a Kötvénytulajdonosi Gyűlésen minden Kötvénytulajdonos jelen Az Igazgatósági tag kéri a Kötvénytulajdonosokat, hogy járuljanak hozzá a Kötvénytulajdonosi Gyűlés megtartásához (a 2023. augusztus 3. napján kelt meghívóban szereplő napirendi pontok tekintetében), egyúttal felhívják a figyelmet arra, hogy a jelen Kötvénytulajdonosi Gyűlés megtartásához a jelenlévő Kötvénytulajdonosok egyhangúan kell, hogy hozzájáruljanak a Kötvénytulajdonosi Gyűlés megtartásához.

F) Az Igazgatósági Tag ismerteti a augusztus 3. napján kelt és Kibocsátó által közzétett meghívó szerinti napirendi pontokat, amelyek az alábbiak:

  1. Hozzájárulás a Kötvénytulajdonosi Gyűlés megtartásához, illetve napirend elfogadásához
  2. Levezető elnök, illetve a jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztása
  3. Döntés az Információs Dokumentum kiegészítéséről, egyes fejezeteinek módosításáról, valamint új mellékletek elfogadásáról.
  4. Döntés a Kötvénytulajdonosok és a Kibocsátó között létrejött Standstill Megállapodás és annak összes módosítása megszüntetéséről.

G) 1/2023.(08. 15.) sz. Kötvénytulajdonosi Határozat

A Kötvénytulajdonosok egyhangú határozatával (azaz a Kötvények össznévértékének 100%-át képviselő Kötvénytulajdonosok támogató szavazatával) úgy határoznak, hogy a 2023. augusztus 15-i Kötvénytulajdonosi Gyűlés megtartásához hozzájárulnak, azzal, hogy azon a 2023. augusztus 3-án   kelt meghívóban szereplő (fenti 1-4.) napirendi pontok kerülnek megvitatásra.

Az Igazgatósági Tag megállapítja, hogy a Kötvénytulajdonosi Gyűlés megtartásához valamennyi Kötvénytulajdonos hozzájárult, így a megtartásnak akadálya nincs, továbbá a Kötvénytulajdonosi Gyűlés – mivel azon valamennyi Kötvénytulajdonos jelen van – határozatképes.

H) Az Igazgatósági Tag javasolja, hogy a Kötvénytulajdonosi Gyűlés levezető elnökének és jegyzőkönyv-vezetőjének Lugos Rolandot, illetve a jegyzőkönyv hitelesítőjének Lugos Rolandot, Gorgyejev Rita, Dávid Richárdot, dr. Jámbor Évát, dr. Katus Józsefet, Sármai Dánielt, Odri Ádámot, illetve Bosnyák Zsoltot válassza meg.

I) 2/2023.(08. 15.) sz. Kötvénytulajdonosi Határozat

A Kötvénytulajdonosok egyhangú határozatával (azaz a Kötvények össznévértékének 100%-át képviselő Kötvénytulajdonosok támogató szavazatával) a Kötvénytulajdonosi Gyűlés levezető elnökének és jegyzőkönyv-vezetőjének Lugos Roland igazgatósági tagot, illetve a jegyzőkönyv hitelesítőjének Lugos Rolandot, Gorgyejev Rita, Dávid Richárdot, dr. Jámbor Évát, dr. Katus Józsefet, Sármai Dánielt, Odri Ádámot, illetve Bosnyák Zsoltot megválasztják.

J) A levezető elnök megnyitja a Kötvénytulajdonosi Gyűlés által elfogadott következő napirendi pont tárgyalását, melynek keretében az Információs Dokumentum kiegészítéséhez és módosításához kapcsolódó részletek kerülnek megvitatásra.

A fentieket követően a Kibocsátó és a Kötvénytulajdonosok megállapodnak, hogy az Információs Dokumentum kiegészítését és módosítását, valamint az ahhoz újonnan csatolt mellékleteket a jelen Jegyzőkönyvhöz 1. sz. mellékletként csatolt tartalommal jóváhagyják.

A fentiekre tekintettel a Kötvénytulajdonosi Gyűlés az alábbi határozatot hozza.

K) 3/2023.(08. 15.) sz. Kötvénytulajdonosi Határozat

A Kötvénytulajdonosok egyhangú határozattal (azaz a Kötvények össznévértékének 100%-át képviselő Kötvénytulajdonosok támogató szavazatával) ezennel egyhangúan kijelentik, hogy az Információs Dokumentum kiegészítését és módosítását, valamint az ezen dokumentumhoz újonnan csatolt mellékleteket a jelen Jegyzőkönyvhöz 1. sz. mellékletként csatolt tartalommal jóváhagyják és a Kibocsátót feljogosítják, hogy a jelenleg hatályos, KELER Központi Értéktár Zrt.-nél letétbe helyezett kötvényokirat a jelen Jegyzőkönyvhöz 2. sz. mellékletként csatolt tartalommal okiratcsere eljárás keretében módosításra kerüljön.

A fentieket követően a Kibocsátó képviseletében Lugos Roland és Gorgyejev Rita kötelezettséget vállalnak arra, hogy gondoskodnak arról, hogy a fenti Kötvénytulajdonosi Határozattal jóváhagyott okirat cserét a Kibocsátó a Kötvénytulajdonosi Gyűlést követően haladéktalanul kezdeményezi a KELER-nél.

L) A levezető elnök megnyitja a Kötvénytulajdonosi Gyűlés által elfogadott 4. napirendi pont tárgyalását, melynek keretében a Kötvénytulajdonosok és a Kibocsátó között létrejött Standstill Megállapodás és annak összes módosítása megszüntetésével kapcsolatos részletek kerülnek megvitatásra.

A fentieket követően a Kibocsátó és a Kötvénytulajdonosok megállapodnak, hogy a Kötvénytulajdonosok és a Kibocsátó között létrejött Standstill Megállapodás és annak összes módosítása megszüntetésre kerül.

A fentiekre tekintettel a Kötvénytulajdonosi Gyűlés az alábbi határozatot hozza.

M) 4/2023.(08. 15.) sz. Kötvénytulajdonosi Határozat

A Kötvénytulajdonosok egyhangú határozattal (azaz a Kötvények össznévértékének 100%-át képviselő Kötvénytulajdonosok támogató szavazatával) ezennel egyhangúan kijelentik, hogy figyelemmel arra, hogy a Kötvénytulajdonosok a Kibocsátóval közösen új feltételrendszert dolgoztak ki a Kötvény hátralevő futamidejére vonatkozóan és a fenti határozatukkal jóváhagyták az ezen feltételrendszert tartalmazó Információs Dokumentum kiegészítését, egyes fejezeteinek módosítását, valamint az ahhoz kapcsolódó új mellékleteket, a Kötvénytulajdonosok és Kibocsátó között korábban létrejött Standstill Megállapodás, valamint annak összes módosítása (ideértve a Standstill Megállapodás 1., 2., 3., 4., 5., és 6. számú módosítását is) megszüntetésre kerül, amelynek eredményeképpen az ezen dokumentumokban foglalt jogosultságok és kötelezettségek a minden fél tekintetében megszűnnek.

N) További napirendi pont nem lévén a levezető elnök megállapítja, hogy a Kötvénytulajdonosi Gyűlés munkáját befejezte, ezért a Kötvénytulajdonosi Gyűlést 16 óra 08 perckor lezárja. Egyúttal tájékoztatja a levezető elnök a jelenlévőket, hogy a Kötvénytulajdonosi Gyűlésről készült jegyzőkönyvet legkésőbb a jegyzőkönyv aláírásától számított három (3) napon belül közzéteszi.