KÖZZÉTÉTEL

2023.08.18.

KÖZZÉTÉTEL

Az OPTIMUM SOLAR ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ’OPTIMUM SOLAR NKP KÖTVÉNY 2027/I.’ ELNEVEZÉSŰ, HU0000359658 ISIN KÓDÚ KÖTVÉNY VONATKOZÁSÁBAN

A korábban ismertetett 2023. augusztus 15-i Kötvénytulajdonosi gyűlésen az Optimum Solar Zrt., mint Kötvénykibocsátó a Kötvénytulajdonosokkal közösen a Standstill Megállapodás megszüntetéséről, valamint a kötvények átstrukturálásáról határoztak. A döntés értelmében az Információs Dokumentum kiegészítésére, egyes fejezeteinek módosításara, valamint új mellékletek elfogadására került sor, melyek közül az Információs dokumentumok kiegészítése, illetve a jelenlegi Garanciavállaló nyilatkozat az alábbiakban tekinthető meg.

Figyelemfelhívás 

Jelen figyelemfelhíváshoz csatolt „Információs dokumentum kiegészítése” című dokumentum nem minősül a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX törvény 21. § (8) és (9) bekezdésében foglalt információs dokumentum kiegészítésének, tekintettel arra, hogy a Kibocsátó kötvényeivel a kereskedés 2020. november 20. napján már megkezdődött. A dokumentum elkészítésének célja, hogy közzétételével a Kibocsátó eleget tegyen irányadó tájékoztatási kötelezettségeinek, továbbá, hogy az áttekinthetőség elősegítésére egységes szerkezetben mutassa be az Xbond piacműködtetői feladatokat ellátó Budapesti Értéktőzsde által korábban jóváhagyott információs dokumentum szerinti tartalomhoz képest a kötvényeket érintő azon számos és lényeges változtatást, amiben a Kibocsátó, a kötvényesek és egyéb érintettek egymással megállapodtak.

Az Xbond piacműködtetői feladatokat ellátó Budapesti Értéktőzsde a dokumentumot nem vizsgálta, annak közzétételéről döntést nem hozott.

https://www.bet.hu/newkibdata/128988997/OS_Informacios_Dokumentum_20230815_1.pdf

https://www.bet.hu/newkibdata/128989001/OS_Informacios_Dokumentum_20230815_2.pdf

Garanciavállaló nyilatkozat