MEGHOSSZABBÍTOTTÁK a GINOP - 4.1.4-19 pályázatot - Vállalkozások villanyszámla nélkül

2020.08.10.

MEGHOSSZABBÍTOTTÁK a GINOP - 4.1.4-19 pályázatot - Vállalkozások villanyszámla nélkül

GINOP-4.1.4-19 | Új támogatási lehetőség mikro-, kis-, és középvállalkozások számára

A primer energiafelhasználásának csökkentése, valamint megújuló energiaforrás-felhasználásának növelése, ezáltal az üvegházhatást okozó gázok kibocsátás csökkentésének megvalósítása. A magyar állam által megjelentetett és az Európai Unió által finanszírozott projekt hozzájárul az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának javítására, valamint megújuló energiaforrások felhasználására irányuló beruházások megvalósításához, egy vissza nem térítendő támogatás formájában.

Pályázók köre

Mikro-, kis-, és középvállalkozások, amelyek

 1. a)    amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;
 2. b)    melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;
 3. c)    amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,

Támogatható tevékenységek köre

Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek

    - Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre.

    - Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából.

    - Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához.

    - Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre.

 1. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek

    - Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése

    - Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése

    - Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

A támogatás mértéke, összege

 1. a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: min. 1,6 millió Ft, max. 100 millió Ft.
 2. b) A vissza nem térítendő támogatás mértéke legfeljebb az összes elszámolható költség 55%-a lehet.

Pénzügyi feltételek

A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 32 milliárd Ft.

Előleg

Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás 25%-a, de legfeljebb 25 millió Ft.

Állami támogatás esetén a kedvezményezettnek az előleg folyósításától számított három éven belül el kell számolnia az előleggel.

Önerő

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl.: támogatott hitelből) állhat.

A pályázat időtartama

2019. november 11. - 2020. október 15. 10:00

Amennyiben Ön vállalkozása az alábbi pontoknak megfelel vegye fel velünk mielőbb a kapcsolatot:

 • A vállalkozás rendelkezik legalább 1 lezárt teljes üzleti évvel
 • A vállalkozás éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;
 • A vállalkozás kettős könyvelést vezet
 • A vállalkozás szervezeti formája: Kft, Rt, KKT, Bt
 • A vállalkozásnak a legutolsó lezárt teljes üzleti évben nem negatív a saját tőkéje
 • A vállalkozásnak a legutolsó lezárt teljes üzleti évben a törzstőke nem csökkent a jogszabályban előírt mérték alá
 • A vállalkozás árbevételének 50 %-a nem mezőgazdasági tevékenységből származik

További pályázattal kapcsolatos információ

Következő lépés

Az Optimum Solar Home System Kft. készséggel áll minden érdeklődő rendelkezésére a projekthez kapcsolódó információval, és díjmentesen elkészíti a beruházáshoz szükséges erőforrások kalkulációját, továbbá szintén segítjük Önt árajánlata aktualizálásban, melyet az alábbi elérhetőségeken tud kérni:

+36 30 722 7876

 sales@optimumsolar.hu

Töltse ki ingyenes pályázati előminősítőnket!