Részvényesi Határozatok

2022.04.21.

Részvényesi Határozatok

Az Optimum Solar Zrt. részvényesi határozatokat hozott.

EGYEDÜLI RÉSZVÉNYESI HATÁROZATOK

 

Alulírott Lugos Roland (lakóhely: 6512 Szeremle, Határ utca 5.; anyja neve: Dömötör Rózsa) mint az Optimum Solar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 6500 Baja, Gesztenye utca 2.; cégjegyzékszám: 03-10-100643) ("Társaság") egyedüli részvényese ("Részvényes") alulírott napon az alábbi alapító részvényesi határozatokat hozza:

 

1 / 2022. április 21. számú
Részvényesi Határozat

 

A Részvényes köztelezettséget vállal arra, hogy a 2022-es évtől a Társaság könyvvizsgálatára valamely Big4 könyvvizsgáló társaságot ("Big4 Auditor") nevez ki. Ennélfogva a 2022-es üzleti évtől kezdődően a Társaság könyvvizsgálatát a Big4 Auditor fogja végezni.

 

2 / 2022. április 21. számú
Részvényesi Határozat

 

A Részvényes köztelezettséget vállal továbbá arra, hogy gondoskodik arról, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. 51/XBond/2020. számú határozatával regisztrált Optimum Solar NKP Kötvény 2027/I. elnevezésű kötvényekhez ("Program") kapcsolódó standstill megállapodás kidolgozásával és a helyreállítási időszak ("Standstill Időszak") alatt, ahhoz kapcsolódóan egyébként észszerűen felmerült és igazolt jogi és egyéb tanácsadói költségeket a Programban résztvevő kötvényeseknek a Társaság megtéríti. A Részvényes vállalja továbbá, hogy gondoskodik arról, hogy a Standstill Időszak alatt a Társaság hitelminősítését végző Scope Ratings GmbH-val ("Hitelminősítő") a Társaság együttműködik, és a Hitelminősítővel egyeztetve a Társaság havi szinten beszámolót készít 2023. december 31-ig.

 

Kelt: Baja, 2022. április 21.

 

Lugos Roland

Részvényes