MEGHÍVÓ KÖTVÉNYTULAJDONOSI GYŰLÉSRE - 2022.04.28. 12:45

2022.04.22.

MEGHÍVÓ KÖTVÉNYTULAJDONOSI GYŰLÉSRE - 2022.04.28. 12:45

AZ OPTIMUM SOLAR ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTAL KIBOCSÁTOTT „OPTIMUM SOLAR NKP KÖTVÉNY 2027/1” ELNEVEZÉSŰ, HU0000359658 ISIN KÓDÚ KÖTVÉNYEK KÖTVÉNYTULAJDONOSI GYŰLÉSÉRE

Tisztelt Kötvénytulajdonosok!

Az Optimum Solar Zrt. (székhely: 6500 Baja, Gesztenye utca 2; cégjegyzékszám: 03-10-100643; adószám: 27193932-2-03; a továbbiakban: Társaság), mint kibocsátó képviseletében jelen meghívó megküldésével összehívjuk a Kötvénytulajdonosi Gyűlést a Társaság által kibocsátott „Optimum Solar NKP Kötvény 2027/1” elnevezésű, HU0000359658 ISIN kódú kötvények (a továbbiakban: Kötvények) tekintetében.

A Kötvénytulajdonosi Gyűlés időpontja: 2022. április 28. 12:45

A Kötvénytulajdonosi Gyűlés megtartása elektronikus úton, a Microsoft Teams alkalmazásával történik, azzal, hogy annak pontos elérési útja elektronikus úton (e-mailben) közvetlenül kerül megküldésre.

A Kötvénytulajdonosi Gyűlés tervezett napirendje:

  1. Hozzájárulás a Kötvénytulajdonosi Gyűlés megtartásához, illetve a napirend elfogadása
  2. Levezető elnök, illetve a jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztása
  3. Kötvénytulajdonosok kéréseinek ismertetése és a Kibocsátó nyilatkozata azok elfogadásáról
  4. a Kibocsátónak a kötvények 10 munkanapon belüli, lejárati nap előtti visszaváltási kötelezettségének felfüggesztéséről, és az ennek feltételeit tartalmazó stand still megállapodás kidolgozásáról vagy azzal azonos következményeket eredményező dokumentum elfogadásáról való döntés

A Kötvénytulajdonosi Gyűlés levezető elnökeként Lugos Rolandot, a Társaság igazgatósági tagját javasoljuk.

Figyelemmel a jelen meghívó kelte, illetve a Kötvénytulajdonosi Gyűlés tervezett időpontja közötti időtartamra, a Kötvénytulajdonosi Gyűlés a jelen meghívó szerinti időpontban kizárólag abban az esetben hozhat határozatot, ha azon az összes Kötvénytulajdonos részt vesz és a Kötvénytulajdonosi Gyűlés megtartásához a Kötvénytulajdonosok egyhangúlag hozzájárulnak.

A Kötvénytulajdonosi Gyűlésen való részvétel joga azt a Kötvénytulajdonost illeti meg, aki a Kötvénytulajdonosi Gyűlés jelenléti listájának összeállításakor a vonatkozó Kötvénytulajdonosi Gyűlés időpontját megelőzően benyújtotta a Kötvénytulajdonosi minőségét igazoló dokumentumot.

A Kötvénytulajdonos a Kötvénytulajdonosi Gyűlésen meghatalmazottja útján képviseltetheti magát teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján. Bármely Kötvénytulajdonos meghatalmazottként járhat el egy másik Kötvénytulajdonos nevében. Kérjük, hogy a jelen meghívó szerint megtartandó Kötvénytulajdonosi Gyűlésen szíveskedjen személyesen vagy meghatalmazottja útján a jelenlétét biztosítani.

 

Baja, 2022.04.22