JEGYZŐKÖNYV KÖTVÉNYTULAJDONOSI GYŰLÉS ELHALASZTÁSÁRÓL

2022.04.28.

JEGYZŐKÖNYV KÖTVÉNYTULAJDONOSI GYŰLÉS ELHALASZTÁSÁRÓL

Jegyzőkönyv, amely készült az Optimum Solar Zrt. (székhely: 6500 Baja, Gesztenye u. 2) 2022. április 28. napján 12:45 órai kezdettel Teams értekezlet keretében tartott kötvényesi gyűléséről.

Jelen vannak:

A Társaság részvényesei és tanácsadói, MNB, OTP Bank Nyrt., MKB Bank Nyrt., valamint Equilor Alapkezelő Zrt. képviselői

A jegyzőkönyv vezetését Lugos Roland tulajdonos látja el.

Lugos Roland, az Optimum Solar Zrt részvényese a gyűlést megnyitotta, üdvözölte a jelenlévőket.

A résztvevő kötvénytulajdonosok megállapodnak abban, hogy a jelen kötvényesi ülés napirendi pontjaiban nem hoznak határozatot. Felkérik a Kötvényest, hogy a mai kötvényesi ülésre meghirdetettekkel egyező napirendi pontokkal 2022.05.02. napján 13:00 órai kezdő időponttal új kötvényesi ülést hívjon össze.

A jelen hitelezői gyűlés elhalasztása okán a levezető elnök megköszönte a részvételt és a kötvényesi gyűlést 13 óra 15 perckor lezárta.

 

Baja, 2022.04.28