JEGYZŐKÖNYV - KÖTVÉNYTULAJDONOSI GYŰLÉS

2022.07.29.

JEGYZŐKÖNYV - KÖTVÉNYTULAJDONOSI GYŰLÉS

JEGYZŐKÖNYV, AMELY KÉSZÜLT AZ Optimum Solar Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ’Optimum Solar NKP Kötvény 2027/I.’ ELNEVEZÉSŰ,

HU0000359658 ISIN KÓDÚ KÖTVÉNY VONATKOZÁSÁBAN TARTANDÓ KÖTVÉNYTULAJDONOSI GYŰLÉSRŐL

 

A) A Kötvénytulajdonosi Gyűlés megtartásának módja: videokonferencia

     A Kötvénytulajdonosi Gyűlés ideje: 2022. július 29. napja 14:00 óra

B) A Kötvénytulajdonosi Gyűlésen jelen vannak (mindannyian elektronikus úton becsatlakozva):

  • az Optimum Solar Zrt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 53. 6. em.; cégjegyzékszám: 01-10-141967; a továbbiakban: „Kibocsátó”) mint Kibocsátó képviseletében a Kibocsátó igazgatóságának tagja, Lugos Roland, aki a társaság mai napon hatályos cégjegyzéki adatai szerint önálló cégjegyzési joggal jogosult a Kibocsátót képviselni illetve Gorgyejev Rita;
  • a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 55.) mint Kötvénytulajdonos képviseletében: Ábrahám Csenger és Tóth Ágoston
  • az OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u.16.; cégjegyzékszám: 01-10-041585) mint Kötvénytulajdonos képviseletében: dr. Jámbor Éva és dr. Katus József
  • az MKB Bank Nyrt. (székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38.; cégjegyzékszám: 01-10-040952), mint Kötvénytulajdonos képviseletében: Sármai Dániel és Odri Ádám valamint
  • az Equilor Alapkezelő Zrt. (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; cégjegyzékszám: 01-10-047344) mint Kötvénytulajdonos képviseletében: Szabó Attila

C) Lugos Roland a Kibocsátó nevében köszönti a megjelenteket és megnyitja a Kötvénytulajdonosi Gyűlést.

D) Lugos Roland a rendelkezésre álló dokumentumok alapján megállapítja a Kötvénytulajdonosi Gyűlésen minden Kötvénytulajdonos jelen van. Lugos Roland kéri a Kötvénytulajdonosokat, hogy járuljanak hozzá a Kötvénytulajdonosi Gyűlés megtartásához (a 2022. július 27-én kelt meghívóban szereplő napirendi pontok tekintetében), egyúttal felhívja a figyelmet arra, hogy a jelen Kötvénytulajdonosi Gyűlés megtartásához valamennyi Kötvénytulajdonos támogató szavazata szükséges.

E) Lugos Roland ismerteti egyúttal a 2022. július 27-én kelt és ugyanezen a napon a Kibocsátó által közzétett meghívó szerinti napirendi pontokat, amelyek az alábbiak:

  1. Hozzájárulás a Kötvénytulajdonosi Gyűlés megtartásához, illetve napirend elfogadásához
  2. Levezető elnök, illetve a jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztása
  3. Döntés a standstill megállapodás 2.5 bekezdése alapján a rating helyreállítási terv jóváhagyásáról, illetve a standtill megállapodás módosításáról
  4. Döntés a standstill megállapodás 2.6 bekezdése alapján a riportstruktúra elfogadásáról

1/2022. (07.29.) sz. Kötvénytulajdonosi Határozat

A Kötvénytulajdonosok egyhangú határozatával (azaz a Kötvények össznévértékének 100%-át képviselő Kötvénytulajdonosok támogató szavazatával) úgy határoznak, hogy a 2022. július 29-ei Kötvénytulajdonosi Gyűlés megtartásához hozzájárulnak, azzal, hogy azon a 2022. július 27-én kelt meghívóban szereplő (fenti 1-4.) napirendi pontok kerülnek megvitatásra.

F) Lugos Roland megállapítja, hogy a Kötvénytulajdonosi Gyűlés megtartásához valamennyi Kötvénytulajdonos hozzájárult, így a megtartásnak akadálya nincs, továbbá a Kötvénytulajdonosi Gyűlés – mivel azon valamennyi Kötvénytulajdonos jelen van – határozatképes.

G) Lugos Roland javasolja, hogy a Kötvénytulajdonosi Gyűlés levezető elnökének Lugos Rolandot, a jegyzőkönyvvezetőnek, illetve a jegyzőkönyv hitelesítőjének Lugos Rolandot, Gorgyejev Ritát, Ábrahám Csengert, dr. Jámbor Évát, Sármai Dánielt, Odri Ádámot illetve Szabó Attilát válassza meg.

2/2022. (07.29.) sz. Kötvénytulajdonosi Határozat

A Kötvénytulajdonosok egyhangú határozatával (azaz a Kötvények össznévértékének 100%-át képviselő Kötvénytulajdonosok támogató szavazatával) a Kötvénytulajdonosi Gyűlés levezető elnökének Lugos Roland igazgatósági tagot, a jegyzőkönyv vezetőjének, illetve hitelesítőjének Lugos Rolandot, Gorgyejev Ritát, Ábrahám Csengert, dr. Jámbor Évát, Sármai Dánielt, Odri Ádámot illetve Szabó Attilát megválasztják.

H) A levezető elnök megnyitja a Kötvénytulajdonosi Gyűlés által elfogadott következő napirendi pont tárgyalását. A jelen napirendi pont keretében a standstill megállapodás 2.5 bekezdése alapján a rating helyreállítási terv jóváhagyásával, illetve a standtill megállapodás módosításával kapcsolatos kérdések nem merültek fel.

A fentieket követően a Kötvénytulajdonosi Gyűlés az alábbi határozatot hozza.

3/2022. (07.29.) sz. Kötvénytulajdonosi Határozat

A Kötvénytulajdonosok egyhangú határozattal (azaz a Kötvények össznévértékének 100%-át képviselő Kötvénytulajdonosok támogató szavazatával) ezennel egyhangúan kijelentik, hogy a standstill megállapodás 2.5 bekezdése alapján a rating helyreállítási tervet, illetve a standtill megállapodás módosítását jóváhagyják a jelen jegyzőkönyvhöz 1.sz. Mellékletként csatolt tartalommal.

I) A levezető elnök megnyitja a Kötvénytulajdonosi Gyűlés által elfogadott következő napirendi pont tárgyalását. A jelen napirendi pont keretében a standstill megállapodás 2.6 bekezdése alapján a riportstruktúra elfogadásával kapcsolatos kérdések nem merültek fel.

A fentieket követően a Kötvénytulajdonosi Gyűlés az alábbi határozatot hozza.

4/2022. (07.29.) sz. Kötvénytulajdonosi Határozat

A Kötvénytulajdonosok egyhangú határozatával (azaz a Kötvények össznévértékének 100%-át képviselő Kötvénytulajdonosok támogató szavazatával) a Kötvénytulajdonosi Gyűlés úgy határoz, hogy a standstill megállapodás 2.6 bekezdése alapján a riportstruktúra elfogadják a jelen jegyzőkönyvhöz 2.sz. Mellékletként csatolt tartalommal.        

J) További napirendi pont nem lévén a levezető elnök megállapítja, hogy a Kötvénytulajdonosi Gyűlés munkáját befejezte, ezért a Kötvénytulajdonosi Gyűlést 14:15 perckor lezárja. Egyúttal tájékoztatja a levezető elnök a jelenlévőket, hogy a Kötvénytulajdonosi Gyűlésről készült jegyzőkönyvet legkésőbb a jegyzőkönyv aláírásától számított hét (7) napon belül közzéteszi.

 

Kelt: Budapest, 2022. július 29.